طراحی محصول

خط مشی این شرکت تعامل مثبت با شرکت های داخلی و خارجی دارنده تکنولوژی و تجهیزات مختلف در جهت تبادل اطلاعات و اخذ دانش فنی و بومی کردن آن، با به کار گیری متخصصان و کارشناسان داخلی و همچنین استفاده از توان اجرایی در ساخت ماشین آلات و تجهیزات در داخل کشور می باشد. این شرکت تلاش دارد اقدام به طراحی ماشین الات، دستگاه ها، قالب ها و تجهیزات مختلف در صنایعی نظیر باتری سازی و کشاورزی کند.